ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25280
Statystyki 23476
Rejestr zmian 2352261

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 180185
Referenda 19863
Gmina Jasień 64135
Podstawa prawna działania 10782
Urząd Miejski 42151
Rada Miejska 19154
Komisje 16438
Burmistrz 17328
Sołectwa w Gminie 47558
Jednostki Organizacyjne 284
Przedszkole 19682
Szkoły Podstawowe 10993
Instytucje kultury 15637
MGOPS 89552
Spółki z udziałem Gminy 65
Zakład Komunalny sp z o.o. 47494
Prawo krajowe 25850
Prawo lokalne 12064
Statut gminy 47246
Regulamin organizacyjny urzędu 14924
Protokoły 10003
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 92346
Sprawozdania roczne 189
Sprawozdania kwartalne 2852
Sprawozdania z wykonania budżetu 7049
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2591125
Uchwały Rady Miejskiej 2365072
Projekty uchwał 47331
Zarządzenia Burmistrza 2313060
Oświadczenia majątkowe 38701
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 673331
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 47079
Radni 49804
Dyrektorzy jednostek podległych 31631
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 31454
Zamówienia Publiczne 617757
Plany postępowań 4092
Archiwum zamówień publicznych 303560
Wyniki zamówień publicznych 316643
Wyniki 246430
Zamówienia do 30.000 Euro 98170
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 65
Archiwum (do 2006 r.) 210431
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 32936
Karty usług 38342
Podstawowe 4987
Dowody osobiste 5219
Gospodarka nieruchomościami 5051
Urząd Stanu Cywilnego 8689
Ewidencja ludności 6285
Wsparcie rodzin 500 9718
Dodatek mieszkaniowy 7974
Dodatek energetyczny 8950
Ubezpieczenie zdrowotne 8527
Stypendia socjalne 5881
Fundusz alimentacyjny 7122
Działalność gospodarcza 3299
Ankieta satysfakcji 8492
Ogłoszenia i komunikaty 30544
Aktualne 1837808
LPR Gminy Jasień 8676
Archiwum 14732
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 248441
Interpelacje i odpowiedzi 29138
Protokoły 4855
Podatki i opłaty 12714
Rada Miejska w Jasieniu 1140
Zawiadomienia o sesjach 3697
Interpelacje i odpowiedzi 5150
Protokoły z głosowań 601
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20135
Przepisy prawne dotyczące naboru 10133
Wakaty-Ogłoszenia 11582
Ogłoszenia o naborze 105893
Informacje dla kandydatów 58116
Informacja o wynikach naboru. 60505
Archiwum 39962
Druki, deklaracje i formularze 74295
Adresy i telefony 47649
Organizacje pozarządowe 5869
Ogłoszenia 121632
Podstawy prawne 8046
Rejestr org. pozarządowych 9658
Oferty na relizację zadania publicznego 59629
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 65103
Ochrona Środowiska 34144
INFORMACJE 52860
ZAWIADOMIENIA 56514
OGŁOSZENIA 122478
Utrzymanie czystości 10092
Utylizacja azbestu 30078
Konta bankowe Gminy Jasień 37195
Raporty o stanie Gminy 213
Sprawozdania Burmistrza 34507
Rejestry i ewidencje 23902
Rejestr Działalności Regulowanej 16188
Rejestr instytucji kultury 8740
Archiwum 183
Dostęp do informacji publicznej 30803
Lobbing 8034
Opinie SO RIO 93893
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 60206
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 24625
Plan ochrony parku kulturowego 6174
Strategia rozwoju 39684
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22307
Petycje 12352
Ponowne wykorzystanie 2384
Ochrona danych osobowych 3880

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 29842
O biuletynie 26387
Kontakt 37416
Kanały RSS 12480
« powrót do poprzedniej strony