ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25428
Statystyki 23591
Rejestr zmian 2503067

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 194608
Referenda 20353
Gmina Jasień 64868
Podstawa prawna działania 11069
Urząd Miejski 44187
Rada Miejska 19913
Komisje 16967
Burmistrz 17903
Sołectwa w Gminie 48815
Jednostki Organizacyjne 298
Przedszkole 20028
Szkoły Podstawowe 11590
Instytucje kultury 16503
MGOPS 93307
Spółki z udziałem Gminy 65
Zakład Komunalny sp z o.o. 48257
Prawo krajowe 26308
Prawo lokalne 12083
Statut gminy 48105
Regulamin organizacyjny urzędu 15662
Protokoły 10252
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 95026
Sprawozdania roczne 498
Sprawozdania kwartalne 3359
Sprawozdania z wykonania budżetu 8282
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2773206
Uchwały Rady Miejskiej 2552542
Projekty uchwał 49853
Zarządzenia Burmistrza 2493207
Oświadczenia majątkowe 39821
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 720118
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 48957
Radni 52062
Dyrektorzy jednostek podległych 32788
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32231
Zamówienia Publiczne 648452
Plany postępowań 4514
Archiwum zamówień publicznych 327640
Wyniki zamówień publicznych 340721
Wyniki 268836
Zamówienia do 30.000 Euro 106099
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 65
Archiwum (do 2006 r.) 220216
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 33690
Karty usług 40022
Podstawowe 5183
Dowody osobiste 5417
Gospodarka nieruchomościami 5192
Urząd Stanu Cywilnego 9023
Ewidencja ludności 6510
Wsparcie rodzin 500 10234
Dodatek mieszkaniowy 8277
Dodatek energetyczny 9386
Ubezpieczenie zdrowotne 8890
Stypendia socjalne 6154
Fundusz alimentacyjny 7379
Działalność gospodarcza 3382
Ankieta satysfakcji 8854
Ogłoszenia i komunikaty 30592
Aktualne 1958491
LPR Gminy Jasień 9450
Archiwum 15183
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 265676
Interpelacje i odpowiedzi 30734
Protokoły 5291
Podatki i opłaty 13576
Rada Miejska w Jasieniu 1344
Zawiadomienia o sesjach 5668
Interpelacje i odpowiedzi 7963
Protokoły z głosowań 1443
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20180
Przepisy prawne dotyczące naboru 10434
Wakaty-Ogłoszenia 11602
Ogłoszenia o naborze 110972
Informacje dla kandydatów 61310
Informacja o wynikach naboru. 64385
Archiwum 41907
Druki, deklaracje i formularze 77638
Adresy i telefony 48695
Organizacje pozarządowe 6780
Ogłoszenia 128766
Podstawy prawne 8467
Rejestr org. pozarządowych 10146
Oferty na relizację zadania publicznego 66571
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 66803
Ochrona Środowiska 34670
INFORMACJE 54652
ZAWIADOMIENIA 58962
OGŁOSZENIA 129603
Utrzymanie czystości 10863
Utylizacja azbestu 33003
Konta bankowe Gminy Jasień 38424
Raporty o stanie Gminy 541
Sprawozdania Burmistrza 35257
Rejestry i ewidencje 24064
Rejestr Działalności Regulowanej 17119
Rejestr instytucji kultury 9672
Archiwum 561
Dostęp do informacji publicznej 31493
Lobbing 8457
Opinie SO RIO 98862
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 63634
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25016
Plan ochrony parku kulturowego 6427
Strategia rozwoju 41035
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22828
Petycje 13441
Ponowne wykorzystanie 2463
Ochrona danych osobowych 5044

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30245
O biuletynie 26714
Kontakt 38251
Kanały RSS 12601
« powrót do poprzedniej strony