ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25960
Statystyki 24023
Rejestr zmian 3019010

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 235690
Referenda 21869
Gmina Jasień 67058
Podstawa prawna działania 11872
Urząd Miejski 49481
Rada Miejska 22679
Komisje 18471
Burmistrz 19382
Sołectwa w Gminie 53137
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 21058
Szkoły Podstawowe 13441
Instytucje kultury 18688
MGOPS 103501
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 50505
Prawo krajowe 27634
Prawo lokalne 12099
Statut gminy 50592
Regulamin organizacyjny urzędu 17726
Protokoły 10968
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 102398
Sprawozdania roczne 1368
Sprawozdania kwartalne 5469
Sprawozdania z wykonania budżetu 12171
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3293635
Uchwały Rady Miejskiej 3066370
Projekty uchwał 57044
Zarządzenia Burmistrza 3004593
Oświadczenia majątkowe 43059
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 855056
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 53743
Radni 57708
Dyrektorzy jednostek podległych 36081
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34440
Zamówienia Publiczne 733774
Plany postępowań 7434
Archiwum zamówień publicznych 394515
Wyniki zamówień publicznych 407562
Wyniki 331411
Zamówienia do 30.000 Euro 129519
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 247714
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36317
Karty usług 45158
Podstawowe 5680
Dowody osobiste 5868
Gospodarka nieruchomościami 5602
Urząd Stanu Cywilnego 9990
Ewidencja ludności 7116
Wsparcie rodzin 500 11501
Dodatek mieszkaniowy 9185
Dodatek energetyczny 10578
Ubezpieczenie zdrowotne 9949
Stypendia socjalne 6946
Fundusz alimentacyjny 8118
Działalność gospodarcza 3629
Ankieta satysfakcji 9978
Ogłoszenia i komunikaty 31443
Aktualne 2314224
LPR Gminy Jasień 11591
Archiwum 16455
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 314307
Interpelacje i odpowiedzi 35105
Protokoły 6561
Podatki i opłaty 16197
Rada Miejska w Jasieniu 2161
Zawiadomienia o sesjach 13169
Interpelacje i odpowiedzi 19006
Protokoły z głosowań 4789
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20245
Przepisy prawne dotyczące naboru 11704
Wakaty-Ogłoszenia 11652
Ogłoszenia o naborze 128349
Informacje dla kandydatów 71363
Informacja o wynikach naboru. 77785
Archiwum 47406
Druki, deklaracje i formularze 87094
Adresy i telefony 51619
Organizacje pozarządowe 10049
Ogłoszenia 148582
Podstawy prawne 9588
Rejestr org. pozarządowych 11597
Oferty na relizację zadania publicznego 89545
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 71521
Ochrona Środowiska 36166
INFORMACJE 59903
ZAWIADOMIENIA 65691
OGŁOSZENIA 150941
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 475
Utrzymanie czystości 13039
Utylizacja azbestu 41941
Konta bankowe Gminy Jasień 42061
Raporty o stanie Gminy 1662
Sprawozdania Burmistrza 37408
Rejestry i ewidencje 24550
Rejestr Działalności Regulowanej 19891
Rejestr instytucji kultury 12516
Archiwum 1653
Dostęp do informacji publicznej 33439
Lobbing 9610
Opinie SO RIO 113196
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 74299
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26190
Plan ochrony parku kulturowego 7206
Strategia rozwoju 44862
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24275
Petycje 16504
Ponowne wykorzystanie 2767
Ochrona danych osobowych 8373

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31382
O biuletynie 27640
Kontakt 40548
Kanały RSS 13056
« powrót do poprzedniej strony