ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25721
Statystyki 23809
Rejestr zmian 2787296

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 220075
Referenda 21230
Gmina Jasień 66057
Podstawa prawna działania 11530
Urząd Miejski 47338
Rada Miejska 21255
Komisje 17879
Burmistrz 18753
Sołectwa w Gminie 51446
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 20638
Szkoły Podstawowe 12725
Instytucje kultury 17800
MGOPS 99418
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 49462
Prawo krajowe 27043
Prawo lokalne 12093
Statut gminy 49553
Regulamin organizacyjny urzędu 16896
Protokoły 10666
Budżet gminy 5111
Sprawozdania finansowe 99317
Sprawozdania roczne 980
Sprawozdania kwartalne 4630
Sprawozdania z wykonania budżetu 10630
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3088693
Uchwały Rady Miejskiej 2861273
Projekty uchwał 54180
Zarządzenia Burmistrza 2805463
Oświadczenia majątkowe 41649
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 800186
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 51808
Radni 55507
Dyrektorzy jednostek podległych 34704
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33510
Zamówienia Publiczne 698780
Plany postępowań 5613
Archiwum zamówień publicznych 369126
Wyniki zamówień publicznych 381569
Wyniki 307204
Zamówienia do 30.000 Euro 119718
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 236955
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 35095
Karty usług 43159
Podstawowe 5483
Dowody osobiste 5694
Gospodarka nieruchomościami 5440
Urząd Stanu Cywilnego 9590
Ewidencja ludności 6879
Wsparcie rodzin 500 10978
Dodatek mieszkaniowy 8806
Dodatek energetyczny 10093
Ubezpieczenie zdrowotne 9508
Stypendia socjalne 6653
Fundusz alimentacyjny 7808
Działalność gospodarcza 3520
Ankieta satysfakcji 9538
Ogłoszenia i komunikaty 31070
Aktualne 2166490
LPR Gminy Jasień 10741
Archiwum 15921
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 294701
Interpelacje i odpowiedzi 33416
Protokoły 6050
Podatki i opłaty 15017
Rada Miejska w Jasieniu 1785
Zawiadomienia o sesjach 9844
Interpelacje i odpowiedzi 13806
Protokoły z głosowań 3232
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20207
Przepisy prawne dotyczące naboru 11035
Wakaty-Ogłoszenia 11629
Ogłoszenia o naborze 120329
Informacje dla kandydatów 67082
Informacja o wynikach naboru. 71780
Archiwum 45307
Druki, deklaracje i formularze 83137
Adresy i telefony 50378
Organizacje pozarządowe 8628
Ogłoszenia 140557
Podstawy prawne 9143
Rejestr org. pozarządowych 11019
Oferty na relizację zadania publicznego 80384
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 69581
Ochrona Środowiska 35510
INFORMACJE 57752
ZAWIADOMIENIA 63057
OGŁOSZENIA 142628
Utrzymanie czystości 12209
Utylizacja azbestu 38332
Konta bankowe Gminy Jasień 40625
Raporty o stanie Gminy 1194
Sprawozdania Burmistrza 36511
Rejestry i ewidencje 24344
Rejestr Działalności Regulowanej 18838
Rejestr instytucji kultury 11353
Archiwum 1201
Dostęp do informacji publicznej 32657
Lobbing 9140
Opinie SO RIO 107518
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 70007
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25669
Plan ochrony parku kulturowego 6887
Strategia rozwoju 43364
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23667
Petycje 15251
Ponowne wykorzystanie 2617
Ochrona danych osobowych 6951

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30903
O biuletynie 27240
Kontakt 39606
Kanały RSS 12851
« powrót do poprzedniej strony