ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 23867
Statystyki 22221
Rejestr zmian 1709906

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 130527
Referenda 16975
Gmina Jasień 57808
Podstawa prawna działania 8911
Urząd Miejski 31541
Rada Miejska 14950
Komisje 13394
Burmistrz 13839
Sołectwa w Gminie 40847
Jednostki Organizacyjne 274
Przedszkole 17028
Gimnazjum 14002
ZEAS 12087
Instytucje kultury 11608
MGOPS 71444
Spółki z udziałem Gminy 59
Zakład Komunalny sp z o.o. 41255
Prawo krajowe 22638
Prawo lokalne 11968
Statut gminy 41805
Regulamin organizacyjny urzędu 11415
Protokoły 8369
Budżet gminy 5089
Sprawozdania finansowe 76991
Sprawozdania kwartalne 343
Sprawozdania z wykonania budżetu 65
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 1694055
Uchwały Rady Miejskiej 1409736
Projekty uchwał 35348
Zarządzenia Burmistrza 1357713
Szukaj 11449
Oświadczenia majątkowe 34764
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 396102
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 37101
Radni 39053
Dyrektorzy jednostek podległych 25358
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27652
Zamówienia Publiczne 453149
Plany postępowań 1911
Archiwum zamówień publicznych 198430
Wyniki zamówień publicznych 206469
Wyniki 151720
Zamówienia do 30.000 Euro 51378
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 59
Archiwum (do 2006 r.) 165796
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 27869
Karty usług 29672
Podstawowe 3788
Dowody osobiste 3994
Gospodarka nieruchomościami 3866
Urząd Stanu Cywilnego 6383
Ewidencja ludności 4718
Wsparcie rodzin 500 6680
Dodatek mieszkaniowy 5858
Dodatek energetyczny 6474
Ubezpieczenie zdrowotne 6202
Stypendia socjalne 4190
Fundusz alimentacyjny 5234
Działalność gospodarcza 2606
Ankieta satysfakcji 6335
Ogłoszenia i komunikaty 28384
Aktualne 1380164
LPR Gminy Jasień 4690
Archiwum 12065
Sesje Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 161539
Interpelacje i odpowiedzi 22082
Protokoły 2496
Podatki i opłaty 8505
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 19932
Przepisy prawne dotyczące naboru 8196
Wakaty-Ogłoszenia 11544
Ogłoszenia o naborze 82755
Informacje dla kandydatów 42678
Informacja o wynikach naboru. 41268
Kwestionariusz osobowy 7734
Archiwum 28632
Druki, deklaracje i formularze 60131
Adresy i telefony 41460
Organizacje pozarządowe 3866
Ogłoszenia 81272
Podstawy prawne 5856
Rejestr org. pozarządowych 6951
Oferty na relizację zadania publicznego 32901
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 55619
Ochrona Środowiska 30688
INFORMACJE 40599
ZAWIADOMIENIA 43554
OGŁOSZENIA 90459
Utrzymanie czystości 6783
Utylizacja azbestu 17307
Konta bankowe Gminy Jasień 31105
Sprawozdania Burmistrza 30209
Rejestry i ewidencje 22148
Rejestr Działalności Regulowanej 12210
Rejestr instytucji kultury 6252
Dostęp do informacji publicznej 26853
Lobbing 5297
Opinie SO RIO 70494
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 45364
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 21762
Plan ochrony parku kulturowego 4578
Strategia rozwoju 32618
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 18970
Petycje 5391
Ponowne wykorzystanie 1527

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 26927
O biuletynie 24014
Kontakt 32517
Kanały RSS 11125
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu